Thursday, April 4, 2013

Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat

Aspek Perkembangan : Kognitif, Fizikal

Bahan:

  • Pinggan kertas
  • Katalog Pasaraya / Surat khabar  yang mempunyai gambar makanan
  • Gam / Gunting

*** Maaf, cikgu salah label di pinggan makanan berkhasiat kepada makanan sihat.

 Ini puan penasihat saya, my mentor ... Pn Nor Aisah Parijan

No comments: