Thursday, April 4, 2013

Menamakan haiwan yang biasa dijumpai

Aspek Perkembangan : Kognitif, Fizikal, Motor Halus

Bahan:


  • Kad manilakad
  • Marker / Warna
  • GuntingAktiviti yang boleh dilakukan:
  • Menyambung garisan
  • Memotong garisan
  • Menghias badan ular


Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat

Aspek Perkembangan : Kognitif, Fizikal

Bahan:

  • Pinggan kertas
  • Katalog Pasaraya / Surat khabar  yang mempunyai gambar makanan
  • Gam / Gunting

*** Maaf, cikgu salah label di pinggan makanan berkhasiat kepada makanan sihat.

 Ini puan penasihat saya, my mentor ... Pn Nor Aisah Parijan